บริษัท เอ็ม.โอ. คลีนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับทำความสะอาดของสำนักงาน อ๊อฟฟิตทั่วไป ซึ่งไม่สามารถหาคนช่วยทำความสะอาดเฉพาะงาน เฉพาะสถานที่นั้นได้ เราจึงได้รวบรวมสมาชิก ทีมงานขึ้น และก่อตั้งเป็นรูปแบบบริษัทเมื่อปี พ.ศ. 2553


     จนปัจจุบันเรามีความเชี่ยวชาญงานด้านทำความสะอาดอย่างยิ่ง และทีมงานทุกคนนั้นผ่านการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาชนิดต่างๆ จนเชี่ยวชาญ และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง และได้ให้บริการทำความสะอาดสถานที่มาแล้วมากมาย
               บริษัทฯ ยึดหลักการบริการเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจ สูงสุดแก่ลูกค้า มีการจัดการเพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งด้านพนักงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทันสมัยบริษัท เอ็ม.โอ. คลีนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  
รับทำความสะอาดทุกรูปแบบ
HOMEPAGE    |      SERVICES     |  SERVICE PLACES  |     ABOUT US      |    CONTACT US
© ลิขสิทธิ์ถูกต้อง @ M.O.Cleaning Co.,Ltd.
บริษัท เอ็ม.โอ. คลีนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
สำนักงาน: 22/143 หมู่ 8 ถนนคู้-คลองสิน แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์:  096-145-6401, 097-218-2792
M.O. Cleaning
MO
บริษัท เอ็ม.โอ.คลีนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
     
MO-CLEANING @ SOCIAL
บริษัททำความสะอาด
เกี่ยวกับเรา

 

เพิ่มเพื่อน